เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างสำนักเกษตรจังหวัดลำพูนกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนจำนวน ๖๔ ชุมชน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 10 ส.ค. 2561, 08:40

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างสำนักเกษตรจังหวัดลำพูนกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนจำนวน ๖๔ ชุมชน เพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation : CoO) จังหวัดลำพูน , คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ๖๔ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๘๔ คน

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 0 6

今天

数量

250

这星期

数量

1662

这月

数量

6168

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]